Diagnoza i co dalej?

Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni  pedagogiczno-psychologicznej, która prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem:

Wrocław:

miasto Wrocław: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Czajkowskiego 28, tel. 71 798 68 31
powiat Wrocław: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Kościuszki 131, tel. 71 722 20 02


Kraków:

miasto Kraków: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11, tel. 12 412 15 66
powiat Kraków: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego, ul. Zakątek 2, tel. 12 422 27 12


Warszawa:

dzielnice Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29
dzielnice Ochota, Mokotów, Śródmieście, Ursynów, Ursus, Wilanów, Włochy, Wola: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71, tel. 22 849 99 98
dzielnice Bemowo, Białołęka, Bielany, Żoliborz: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Wrzeciono 24, tel. 22 835 03 48


Dyrektor poradni wyznaczy termin komisji zespołu orzekającego, w którego skład wchodzą: psycholog, pedagog i logopeda. Zespół orzekający wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Pamiętaj - aby uzyskać orzeczenie, Twoje dziecko nie musi posiadać numeru PESEL.

Z orzeczeniem i opinią o potrzebie wczesnego wspomagania zgłoś się do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Promitis najbliższego twojemu miejscu zamieszkania: