Kampanie społeczne

Autyzm. Przestań się zastanawiać, zacznij działać

Autyzm przestan się zastanawiac. Zacznij działać

Autyzm to nie kwestia wychowania

Autyzm to nie kwestia wychowania,