Krok po kroku jak uzyskać pomoc

Mamo, tato, jeśli zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy, mogące świadczyć o tym, że jego rozwój nie przebiega prawidłowo to:

 1. Skontaktuj się z Waszym lekarzem rodzinnym lub pediatrą.
 2. Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychologiem dziecięcym lub psychiatrą, nie potrzebujesz skierowania.
 3. Możesz też zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, opowiedzieć o tym co Cie niepokoi i umówić się na przeprowadzenie diagnozy.
 4. Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju dziecka (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.
 5. Zespoły orzekające powoływane przez dyrektorów takich Poradni wydają orzeczenia: -o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
  -o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  -o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz opinie: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 1. Jeśli termin oczekiwania na diagnozę w placówce państwowej jest zbyt długi, możesz zdiagnozować dziecko w jednej z placówek niepublicznych, które również przeprowadzają diagnozy.
 2. Jeżeli dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to złóż podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza lub do niepublicznego ośrodka realizującego zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Koniecznie dołącz otrzymaną opinię.
 3. Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to do instytucji odpowiadającej za edukację w Twoim miejscu zamieszkania, złóż podanie o skierowanie dziecka do placówki oświatowej: integracyjnej, masowej, specjalnej – zgodnie z zaleceniami Zespołu Orzekającego.
  Dołącz 2 egzemplarze orzeczenia
  Możesz również zgłosić się do niepublicznej placówki terapeutycznej lub integracyjnej.