Nie oceniaj. Autyzm to nie kwestia wychowania

Hasło kampanii

Nie oceniaj. Autyzm to nie kwestia wychowania.Cel kampanii

Edukacja i zwrócenie uwagi społeczeństwa na tematykę autyzmu ze szczególnym naciskiem na problemy na jakie napotykają się rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych autyzmem.

Stygmatyzacja, odrzucenie, oczernianie, poczucie bezradności towarzyszą im w wielu codziennych sytuacjach.

Chcemy uświadomić, że dziwne i niezrozumiałe zachowania ich dzieci nie są kwestią wychowania, a wynikają z ich deficytów i zaburzeń w różnych sferach rozwoju.

Niewiedza rodzi nietolerancję i brak zrozumienia.

Im większa świadomość społeczna na temat autyzmu i zespołu Aspergera, tym wyższa jakość życia dzieci dotkniętych tym problemem oraz ich rodzin .Forma

Kampania w formie spotu z udziałem aktora, Lesława Żurka
 
 
Patronat honorowy kampanii :

 
 
Ogromne podziękowania należą się państwu Katarzynie i Marcinowi Kowalskim - rodzicom Wiktorii i Aleksandra, państwu Katarzynie i Andrzejowi Smolarkom - rodzicom Michała oraz państwu Patrycji i Ireneuszowi Chrościckim - rodzicom Adriana.

 
rodzina2