Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Promitis to organizacja pożytku publicznego

Fundacja PROMITIS posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Bycie organizacją pożytku publicznego wiąże się z pewnymi przywilejami (np. z możliwością otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych), ale też z obowiązkami, m.in. koniecznością wprowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli czy przejrzystość działań i finansów.Obowiązki organizacji pożytku publicznego:

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.

Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi Ministra Pracy i Polityki Społecznej.Przywileje organizacji pożytku publicznego:

  • prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji
  • użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
  • możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy
  • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.