Misja i cele

... Ja myślę i czuję tak samo jak inne dzieci. I chciałbym się tak samo zachowywać. Ale nie umiem. Ciągle robie dziwne rzeczy i wszyscy myślą, że jestem głupkiem. Ale mnie naprawdę ubrania bolą, dlatego krzyczę (...) I światło mnie boli i hałas. Dlatego chodzę w kominiarce. Wtedy mi się nic nie stanie, bo jestem schowany. Ale rodzice tego nie lubią (...) Ale ja muszę. Wtedy się tak nie boję wszystkiego. I muszę się zawijać w koc i włazić pod materac. Lubię być taki ściśnięty, wtedy się uspokajam. Ale nie lubię jak mnie ktoś dotyka. Nawet mama. To niemiłe.

Wrzeszczę zawsze, jak mnie boli albo jak się boję. A bolą mnie różne hałasy. Na przykład jak dzwoni telefon, to mi się wydaje, że on mi dzwoni w głowie. I boję się spuszczania wody. I deszczu się boję. Jak on pada, to tak jakby ktoś strzelał...

Roksana Jędrzejowska-WróbelW 2008 roku ONZ ogłosiła, że autyzm stał się jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie, obok raka, cukrzycy i HIV. W Polsce nie ma dokładnych badań na ten temat, ale szacuje się, że liczba osób dotkniętych autyzmem przekracza 30 000.

Niestety świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów, możliwości leczenia i pomocy osobom dotkniętym tym problemem jest nadal bardzo niska.

Fundacja PROMITIS powstała żeby to zmienić, niosąc wszechstronną i profesjonalną pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom, działając przeciwko wykluczeniu społecznemu, wyrównując szanse edukacyjne, budując wiedzę i świadomość społeczną na temat całościowych zaburzeń rozwoju oraz propagując kompleksowe podejście do terapii.

Im większa świadomość społeczna na temat autyzmu i zespołu Aspergera, tym wyższa jakość życia dzieci dotkniętych tym problemem.Nasze cele

- budowanie świadomości społecznej i wszechstronna edukacja na temat autyzmu i zespołu Aspergera
- popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
- wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dzieci
- działania przeciwko wykluczeniu społecznemu dzieci dotkniętych autyzmem i ich rodzin
- szerzenie wiedzy o tym, jak ważna jest wczesna diagnoza dla dalszego rozwoju dziecka i jego późniejszego funkcjonowania
- edukacja rodzin dzieci dotkniętych autyzmem na temat zaburzenia, dostępnych terapii i wszelkich innych możliwych formach pomocy
- propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzinami
- poszerzanie wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom.

 

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność edukacyjną oraz terapeutyczną.