Krok po kroku jak uzyskać pomoc

Mamo, tato, jeśli zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy, mogące świadczyć o tym, że jego rozwój nie przebiega prawidłowo to:

1.Skontaktuj się z Waszym lekarzem rodzinnym lub pediatrą.
2.Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychologiem dziecięcym lub psychiatrą, nie potrzebujesz skierowania.
3.Możesz też zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, opowiedzieć o tym co Cie niepokoi i umówić się na przeprowadzenie diagnozy.
4.Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju dziecka (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.
5.Zespoły orzekające powoływane przez dyrektorów takich Poradni wydają orzeczenia:
-o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
-o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
-o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz opinie: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

1.Jeśli termin oczekiwania na diagnozę w placówce państwowej jest zbyt długi, możesz zdiagnozować dziecko w jednej z placówek niepublicznych, które również przeprowadzają diagnozy.
2.Jeżeli dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to złóż podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza lub do niepublicznego ośrodka realizującego zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Koniecznie dołącz otrzymaną opinię.
3.Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to do instytucji odpowiadającej za edukację w Twoim miejscu zamieszkania, złóż podanie o skierowanie dziecka do placówki oświatowej: integracyjnej, masowej, specjalnej – zgodnie z zaleceniami Zespołu Orzekającego.
Dołącz 2 egzemplarze orzeczenia
Możesz również zgłosić się do niepublicznej placówki terapeutycznej lub integracyjnej.