Terapia ręki

Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że sprawność rąk jest bardzo ważna w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za ich sprawność, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy.

Dlatego warto pracować nad sprawnością ręki u dzieci, u których występują problemy z mową. Terapia ręki to usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracuje się nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni i palców do wykonywania precyzyjnych ruchów. Prawidłowego chwytania i trzymania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego np. ubierania się, zawiązywania butów, mycia zębów, jedzenia itd.


Cel terapii :

-poprawa postawy ciała
-poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
-udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
-nauka i doskonalenie prawidłowego chwytu
-doskonalenie umiejętności pisania i rysowania
-poprawa koncentracji
-wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
-poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej