Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening Umiejętności jest zwykle treningiem grupowym, podczas którego terapeuta uczy poprzez korygowanie lub pokazywanie na właściwych przykładach, zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych.

Umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna, a brak tej umiejętności rodzi szereg problemów.

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą działań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.


Zajęcia obejmują:

1. Integrację z rówieśnikami w grupie:

- wspólna zabawa,
- nauka komunikowania się z innym dzieckiem,
- podejmowania współpracy.


2. Rozwijanie umiejętności zabawy:

- grupowe zabawy przedszkolne,
- gry i zabawy oparte na naprzemienności.
- wprowadzanie zabaw „na niby” i tematycznych.


3. Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskich kontaktów.

4. Rozwijanie społecznych umiejętności, jakie panują w szkole czy przedszkolu:

- przestrzegania reguł pracy w grupie,
- czekania na swoją kolej,
- zgłaszania się,
- skupiania uwagi,
- reagowania na polecenia kierowane do grupy prze nauczyciela/terapeutę .

5. Rozwijanie społecznych umiejętności, z jakimi dziecko spotyka się w codziennym życiu:

- inicjowania rozmowy
- dyskutowania
- reagowania na krytykę
- radzenia sobie z uczuciami
- odróżniania uczuć

6. Przenoszenie uczonych umiejętności na sytuacje, z którymi dziecko spotyka się codziennie.