Blog

6 czerwca 2016

Czym jest autyzm?

Czym jest autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje w całą osobowość człowieka. To znaczy, że nieprawidłowości widoczne są we wszystkich ważnych sferach rozwoju, takich jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy i motoryczny. Pierwsze objawy widoczne są nawet u niemowląt, a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3. roku życia. Zaburzenie to, wbrew opinii, nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa, choć właśnie u dzieci jest najczęściej diagnozowane.

Każde dziecko z autyzmem jest in…

5 czerwca 2016

Czym jest zespół Aspergera?

Czym jest Zespół Aspergera

Zespół Aspergera, podobnie jak autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Zaburzenie to często mylone jest z tzw. „wysoko funkcjonującym autyzmem”, jednak różnice są wyraźne.
(termin Autyzm wysokofunkcjonujący, dotyczy osób które mimo autyzmu bardzo dobrze odnajdują się i funkcjonują w społeczeństwie)

Wśród charakterystycznych dla tego zaburzenia objawów są : trudności w relacjach społecznych, zaburzenia empatii, uboga komunikacja niewerbalna, pedantyczna mowa, specyficzne zainteresowania o dużym nasileniu oraz niezgra…

4 czerwca 2016
Jakie zachowania powinny nas niepokoić?

Co powinno nas niepokoić?

Niepokojące objawy:
-izolowanie się od otoczenia,
-brak chęci do zabawy z innymi dziećmi,
-brak charakterystycznej dla dzieci „pomysłowości” w czasie zabawy,
-wrażenie, że dziecko woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
-unikanie kontaktu wzrokowego lub jego szybkie przerywanie,
-wrażenie, że nasze dziecko raczej patrzy „przez osobę” niż na nią,
-brak mowy lub używanie słów pozbawionych znaczenia,
-powtarzanie wyrazów, zdań ,
-zachowania takie, jak: wprawianie w ruch obrotowy przedmiotów, kręcenie się w kółko bądź kiwanie, huśtanie,
-nadwrażliwość na dotyk, …

4 czerwca 2016

Znaczenie wczesnej diagnozy

Jest wiele bardzo istotnych powodów, dla których wczesna diagnoza i co za tym idzie wczesne podjęcie terapii jest szczególnie ważne dla dziecka.

Oto niektóre z nich:
-reagując odpowiednio wcześnie nie dopuszczamy do narastania objawów zaburzeń
-mózg i cały układ nerwowy dziecka w wieku do 3 lat jest najbardziej plastyczny (tzw. plastyczność rozwojowa), dlatego istnieje możliwość i bardzo duże prawdopodobieństwo korekcji zaburzonych funkcji i stopniowego wyrównania deficytów
-małe dzieci są bardziej podatne na programy terapeutyczne i usprawniania, robią też postępy znaczni…

3 czerwca 2016

Fakty i mity na temat autyzmu


Mity Fakty
Osoby z autyzmem nie przytulają się. Wiele osób z autyzmem przytula się do swoich rodziców, terapeutów, opiekunów.
Osoby z autyzmem nie patrzą w oczy. Część osób z autyzmem nawiązuje dobry kontakt wzrokowy.
Autyzm dotyczy tylko dzieci. Autyzm to zaburzenie dotyczące osób w różnym wieku.
Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samo. Każdy z nas jest inny więc nie ma również dwóch takich samych osób z autyzmem. Obraz choroby może się bardzo znacząco różnić.
Osoby z autyzmem są agresywne Tylko u części osób mogą pojawiać się agresywne zachowania.
Autyzm jest spowodowany pr
2 czerwca 2016
Jak uzyskać pomoc dla dziecka autystycznego?

Krok po kroku – Jak uzyskać pomoc dla dziecka autystycznego

 

Krok po kroku – jak uzyskać pomoc

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo (w szczególności dziecko nie dąży do kontaktu z najbliższymi, nie rozwija mowy, bawi się samo), to:

  1. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skorzystaj z konsultacji psychologa.
  2. Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychiatrą dziecięcym w ośrodku wielospecjalistycznym lub diagnostycznym (nie potrzebujesz skierowania).
  3. Możesz też zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy.
  4. Jeżeli otrzymasz diagnozę o całośc
1 czerwca 2016
Jaką dietę należy wybrać dla dzieci z autyzmem?

Terapia dzieci z autyzmem


 Terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju powinna być zindywidualizowana i dobrana do możliwości i potrzeb dziecka. Dziecko powinno być objęte opieką psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego i terapeuty integracji sensorycznej.

Wybrane formy terapii

Metoda G. Domana

Celem stosowania tej metody jest wspieranie rozwoju, a zatem sprawianie, by dziecko stawało się coraz bardziej inteligentne, miało lepszą pamięć, koncentrację, a także umiejętność kojarzenia faktów. Doman opracował sposób na przekazywanie wiedzy encyklopedycznej dzieciom w sposób do nich dosto…

1 czerwca 2016
Jaką dietę należy wybrać dla dzieci z autyzmem?

Dieta w terapii dzieci z autyzmem


Obecnie coraz więcej badań sugeruje, że niewłaściwie skomponowana dieta, niedobory żywieniowe, alergie oraz nietolerancje pokarmowe, jak również odmienność przebiegu niektórych procesów metabolicznych może wiązać się z wystąpieniem m.in. zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu czy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Tak szerokie spektrum objawów niewątpliwie jest w stanie przekonać nas do próby wprowadzenia odpowiedniego postępowania dietetycznego. Niejednokrotnie jest to jeden z pierwszych kroków czynionych przez wielu rodziców. Niestety często pode