Czym jest autyzm?

Czym jest autyzm

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które ingeruje w całą osobowość człowieka. To znaczy, że nieprawidłowości widoczne są we wszystkich ważnych sferach rozwoju, takich jak język, komunikacja, kompetencje społeczne, rozwój emocjonalny, poznawczy i motoryczny. Pierwsze objawy widoczne są nawet u niemowląt, a pełen obraz zaburzenia widoczny jest często przed ukończeniem 3. roku życia. Zaburzenie to, wbrew opinii, nie występuje wyłącznie w okresie dzieciństwa, choć właśnie u dzieci jest najczęściej diagnozowane.

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach jest rzeczą indywidualną. Odpowiednio wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka, których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia i ułatwia integrację dziecka w grupie rówieśników oraz daje szanse na samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu.

Jak pokazują badania autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju mogą stać się jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. W krajach zachodnich zaburzenia autystyczne o różnym nasileniu diagnozowane są nawet u co setnego dziecka. To znacznie więcej niż jeszcze 20 lat temu, eksperci mówią o globalnym kryzysie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to obecnie jeden z największych problemów zdrowotnych na świecie.

Wczesne rozpoznanie autyzmu  jest bardzo istotne, pozwala wprowadzić intensywne działania terapeutyczne, pomóc dziecku.

Osoby z autyzmem mają duże trudności w interakcjach społecznych oraz komunikowaniu się z innymi osobami. Rozwój mowy nie przebiega tak, jak w przypadku zdrowych dzieci, często występują opóźnienia, a stosowane przez dziecko słowa mogą być używane w sposób niewłaściwy. Ważne jest żeby w ramach zajęć terapeutycznych położyć duży nacisk na rozwój dziecka w obszarze komunikacji.

Dzieci z autyzmem mają trudności z nauką nowych umiejętności. W związku z tymi trudnościami wymagają większego wsparcia w trakcie nauki niż normalnie rozwijające się dzieci. Istotne jest by stosować szereg pomocy w trakcie nauki, np. pomoce wizualne – np. plany dnia i aktywności.

Sposób, w jaki przetwarzają informacje jest inny, bardzo często u dzieci z autyzmem występuje nadwrażliwość i/lub niedowrażliwość w obrębie zmysłów, odczuwają i odbierają otaczający świat inaczej. W ramach zajęć z integracji sensorycznej dba się o zoptymalizowanie funkcjonowania systemu nerwowego dziecka, co wpływa na jego lepsze funkcjonowanie.

Program terapeutyczny powinien być kompleksowy i indywidualnie dostosowany do potrzeb i możliwości danego dziecka, tak aby możliwie jak najlepiej wspierać jego rozwój.