Dieta w terapii dzieci z autyzmem

Jaką dietę należy wybrać dla dzieci z autyzmem?

Obecnie coraz więcej badań sugeruje, że niewłaściwie skomponowana dieta, niedobory żywieniowe, alergie oraz nietolerancje pokarmowe, jak również odmienność przebiegu niektórych procesów metabolicznych może wiązać się z wystąpieniem m.in. zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu czy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Tak szerokie spektrum objawów niewątpliwie jest w stanie przekonać nas do próby wprowadzenia odpowiedniego postępowania dietetycznego. Niejednokrotnie jest to jeden z pierwszych kroków czynionych przez wielu rodziców. Niestety często podejmują oni nieskuteczne próby wprowadzenia różnych restrykcyjnych, uciążliwych, kosztownych, a przede wszystkim trudnych w utrzymaniu diet.

Obecnie coraz więcej badań sugeruje, że niewłaściwie skomponowana dieta, niedobory żywieniowe, alergie oraz nietolerancje pokarmowe, jak również odmienność przebiegu niektórych procesów metabolicznych może wiązać się z wystąpieniem m.in. zaburzeń rozwojowych, w tym autyzmu czy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Tak szerokie spektrum objawów niewątpliwie jest w stanie przekonać nas do próby wprowadzenia odpowiedniego postępowania dietetycznego. Niejednokrotnie jest to jeden z pierwszych kroków czynionych przez wielu rodziców. Niestety często podejmują oni nieskuteczne próby wprowadzenia różnych restrykcyjnych, uciążliwych, kosztownych, a przede wszystkim trudnych w utrzymaniu diet.

Wprowadzenie na własną rękę różnego rodzaju wykluczeń stanowi bardzo uproszczony sposób postępowania i może prowadzić do wielu pomyłek. Powinniśmy pamiętać, że każda dieta eliminacyjna ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów żywieniowych, powinna być prowadzona pod okiem specjalisty.

Należy brać pod uwagę wyniki badań, stan odżywienia, wiek, jak również upodobania żywieniowe dziecka. Nie zapominamy, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście, dokładne poznanie potrzeb konkretnego dziecka, dlatego też istotne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki. Zanim wprowadzi się dietę, należy skonsultować się ze specjalistą i wykonać niezbędne badania. Wśród nich, oprócz badań podstawowych, mogą się znaleźć:

 • diagnostyka celiakii
 • diagnostyka chorób układu pokarmowego
 • toksykologia
 • alergie Ig-E zależne
 • nietolerancje pokarmowe Ig G
 • kompleksowa analiza kału
 • pierwiastkowa analiza włosów
 • badanie metaboliczne moczu
 • badanie poziomu peptydów z moczu

Zawsze pamiętamy, że dieta dziecka powinna zawierać pokarmy, które zaspokoją jego potrzeby żywieniowe niezbędne dla wzrastania i rozwoju, gdyż nawet pozornie prawidłowo dobrane diety lecznicze, które eliminują alergeny, często mogą być nieodpowiednie pod względem żywieniowym. Przykładowo u dzieci autystycznych niejednokrotnie spotykanym problemem jest wynikające z diet eliminacyjnych niskie spożycie wapnia i witaminy D oraz niedobory żelaza, które mogą wiązać się z upośledzonym rozwojem kości i zaburzeniami snu.

Kompleksowe podejście i potraktowanie organizmu jako całość przynosi największe efekty. Dieta powinna uzupełniać metody terapeutyczne, umożliwiając osiągnięcie jak najlepszych efektów.

Wśród opisywanych zaburzeń w przewodzie pokarmowym u dzieci z rozpoznanym autyzmem wymienia się m.in.:

 • zaburzenia motoryczne (choroba refluksowa przełyku, zaparcia, biegunki),
 • zaburzenia trawienia,
 • zespół nadmiernej przepuszczalności jelita, zapalenie błony śluzowej jelita z cechami autoimmunizacji lub bez, zaburzenie równowagi mikrobiologicznej jelita,
 • nietolerancje pokarmowe, alergie pokarmowe,
 • opioidowe działanie egzorfin pochodzenia pokarmowego uwolnionych z białek pokarmowych (kazeiny lub glutenu).

Właściwie dobrana dieta, dostosowana do indywidualnych potrzeb, może przynieść wiele korzyści m.in.:

 • złagodzenie objawów ze strony przewodu pokarmowego,
 • zmniejszenie częstości występowania biegunek i zaparć,
 • poprawę umiejętności i zdolności uczenia się,
 • poprawę koncentracji,
 • zmniejszenie nadaktywności,
 • poprawę kontaktu wzrokowego,
 • więcej właściwych, adekwatnych do sytuacji zachowań,
 • poprawę jakości snu,
 • złagodzenie objawów skórnych,
 • ogólną poprawę stanu zdrowia i zadowolenia.