Biofeedback w autyźmie

Jest  to metoda treningowa polegająca na wykorzystywaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli zwrotnie otrzymywanej przez pacjenta informacji o aktualnej pracy jego mózgu. Na podstawie tej informacji pacjent uczy się w sposób świadomy i kontrolowany wpływać na jego pracę.

Badania wskazują, że systematyczne treningi EEG Biofeedback mogą być skuteczną formą terapii dzieci autystycznych w obszarach: werbalnym, fizycznym i komunikacji społecznej. Badania naukowe wskazują też na poprawę mowy, równowagi, rozumienia i mimiki u dzieci z autyzmem. Treningi okazały się również pomocne w zmniejszaniu wrażliwości sensorycznej oraz w poprawie reagowania na zmiany w otoczeniu.

Treningi prowadzone powinny być przynajmniej jeden raz w tygodniu. Większe i zdecydowanie szybsze efekty terapii uzyskiwane są trenując 2 lub 3 razy w tygodniu. Minimalna ilość treningów umożliwiająca osiągnięcie celu i utrwalenie osiągniętych efektów terapii to około 20 sesji.


Celem terapii jest :


-leczenie zaburzeń pracy mózgu, przez uporządkowanie i utrwalenie na właściwym poziomie poszczególnych fal mózgowych,
-rozwój potencjału pracy mózgu.

Trening jest przyjazny dla dziecka, odbywa się w formie zabawy. Dziecko siedzi na fotelu w wygodnej, wybranej przez siebie pozycji. Zwrócone jest twarzą w stronę monitora, na którym emitowane są wideogry. Przebieg gry jest obrazem przebiegu fal mózgowych trenowanego dziecka.

Terapeuta zakłada trenowanemu specjalne elektrody. Zadaniem dziecka jest osiągnięcie jak najlepszego wyników gry głównie za pomocą siły swojej woli. Komputer dźwiękiem sygnalizuje, kiedy praca mózgu jest dobra i odpowiednio ją nagradza punktami. Terapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych pacjenta, wzmacnia fale pożądane i redukuje fale niekorzystne.


Treningi EEG BioFeedback umożliwiają:


-poprawę szybkości zapamiętywania, uczenia się
-usprawnienie motoryki
-poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
-skracanie czasu reakcji,
-pomagają w uodpornieniu na stres,
-pomagają w zmniejszeniu napięcia emocjonalnego,
-pomagają w osiąganiu stanu relaksu i dobrego samopoczucia,
-ćwiczą koncentrację, uwagę
-uczą panowania nad emocjami
-poprawiają samoocenę.