Terapia

Autyzm nie jest chorobą, dlatego nie można mówić o leczeniu autyzmu, tylko o jego terapii.

Terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju powinna być zindywidualizowana i dobrana do możliwości i potrzeb dziecka.

Oferujemy:

 • diagnozę autyzmu w ośrodkach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

 • kompleksowa terapia (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, fizjoterapeuta) - intensywną, systematyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

 • istnieje możliwość wyboru formy i zakresu terapii (w zależności od możliwości, potrzeb dziecka oraz stopnia zaangażowania rodziców w pracę z dzieckiem) pomiędzy :


A) Intensywna Terapia Pakietowa  

Program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w zależności od wybranego pakietu obejmuje:
 • 5 lub 10 godzin terapeutycznych tygodniowo
 • możliwość ustalenia zajęć w pakiecie indywidualnym

 • konsultacje dla rodziców 1h na 2 tygodnie

Każde dziecko będące pod opieką PROMITIS ma swojego terapeutę prowadzącego, który jest odpowiedzialny za stworzenie indywidualnego planu terapii dostosowanego do potrzeb dziecka. Terapeuta prowadzący monitoruje proces terapeutyczny jest w stałym kontakcie z resztą zespołu pracującego z danym dzieckiem.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, logopedów z doświadczeniem w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bardzo ważnym elementem terapii jest współpraca z rodziną dziecka. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania konsultacyjne, w czasie których terapeuta wraz z rodziną dziecka omawia przebieg procesu terapeutycznego oraz ustala kolejne cele terapeutyczne.

B)  Tryb Terapii Konsultacyjnej

W trybie terapii konsultacyjnej terapeuta pracuje z dzieckiem i rodziną w zależności od wybranego pakietu 5 lub 10 godzin w miesiącu. W ramach terapii realizowane są następujące punkty:
 • praca z dzieckiem autystycznym

 • analiza materiałów dostarczanych przez Rodziców (nagrania, DVD, zdjęcia)

 • ułożenie i modyfikowanie programu stymulacyjno-edukacyjnego

 • przekazanie programu Rodzicom

 • konsultacje telefoniczne

W terapii konsultacyjnej rodzice pod opieką psychologa prowadzącego realizują program terapeutyczny przygotowany specjalnie dla ich dziecka. Regularne spotkania z terapeutami PROMITIS oprócz obserwowania postępów terapii i dostosowywania jej na bieżąco do potrzeb dziecka, opierają się na wspólnej analizie nagrań wideo, które rodzice wykonują systematycznie według wskazówek psychologa.

Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka.