Terapia logopedyczna

Rodzaj terapii polegający na :

- korygowaniu lub usuwaniu zaburzeń i wad mowy,
- przywracaniu mowy,
- nauczeniu dziecka mowy przy całkowitym jej braku,
- wyrównywaniu opóźnień mowy oraz
- wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej dziecka.
- pracuje też nad techniką oddechową i fonacyjną dziecka

W czasie trwania terapii pracuje się nad umiejętnościami komunikacyjnymi, poprawnością gramatyczną wypowiedzi oraz właściwą artykulacją. Ćwiczenia językowe czasami mogą być wspierane zadaniami ogólnorozwojowymi.

Terapia prowadzona jest przez doświadczonego logopedę, metodą odpowiednio dobraną do potrzeb i warunków dziecka oraz celu, jaki chcemy osiągnąć.