Główne symptomy autyzmu – triada autystyczna

 1. INTERAKCJE SPOŁECZNE
 • ✓ największe trudności dotyczą inicjowania i podtrzymywania interakcji, dziecko nie reaguje odpowiednio na próby kontaktu
 • dzieci z autyzmem zazwyczaj nie są świadome tego, co się dzieje z innymi ludźmi
 • nie dzielą się zainteresowaniami, uwagami i przeżyciami
 • rzadko patrzą na inne osoby, mają problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego
 • występuje brak właściwych relacji z rówieśnikami, dziecko unika kontaktu z innymi dziećmi
 • problemem jest brak umiejętności tworzenia bliskich relacji, a nie brak chęci do tego
 • dzieci z autyzmem rzadko naśladują zachowania innych osób
 • nie interesują się zabawami społecznymi tzn. grupowymi

 1. KOMUNIKOWANIE SIĘ

 • główne trudności dotyczą rozumienia funkcji komunikacji, jej znaczenia
 • problemy z tworzeniem wspólnego pola uwagi, czyli podążania za wzrokiem innej osoby
 • często brak komunikowania własnych potrzeb
 • dziecko ma problem z odczytywaniem wyrazu twarzy
 • problem z przekazywaniem informacji w taki sposób, żeby była ona zrozumiała dla rozmówcy
 • brak umiejętności widzenia i naprawiania błędów w komunikacji
 • brak wymiany informacji w celu dzielenia zainteresowań np. pokazywania lub przynoszenia zabawek
 • rozwój mowy u dzieci z autyzmem jest zazwyczaj opóźniony
 • dziecko nie rozumie intencji komunikowania się z otoczeniem

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA ( WYRAZ TWARZY , GESTY)

  - słaba mimika twarzy
  - mała ekspresja ciała
  - uboga gestykulacja lub jej brak
  - skrajnie słabe albo skrajne silnie okazywanie emocji
  - słaba reakcja na zachowania i emocje innych osób
  - czasem dziecko nie potrafi czegoś pokazać samodzielnie i posługuje się ręką innej osoby
 
 1. OGRANICZONE WZORCE ZACHOWAŃ, ZAINTERESOWAŃ I AKTYWNOŚCI
 • niechęć do zmian
 • przywiązanie do stałych schematów, przedmiotów
 • powtarzalne ruchy, tzw. manieryzmy ruchowe
 • bardzo wąskie zainteresowania
 • koncentrowanie się na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów
 • powtarzalne, stereotypowe wypowiedzi

W tym miejscu musimy podkreślić, że u dziecka mogą wystąpić tylko niektóre z wyżej wymienionych objawów w różnym nasileniu. Niektóre dzieci z diagnozą  autyzmu, np.  bardzo lubią się przytulać, dużo mówią, choć nie zawsze poprawnie i wcale nie mają nasilonych tzw. dziwnych zachowań. Musimy pamiętać, że u niektórych dzieci objawy mogą być mocno nasilone, a u innych  mogą być bardzo słabo widoczne, czy wręcz trudne do wychwycenia.

Dlatego jeśli coś budzi Twój niepokój, najlepiej umówić się na konsultację ze specjalistą, który ma doświadczenia w diagnozowaniu dzieci z autyzmem.