Nasze placówki


Przedszkola terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

www.autyzm-przedszkole.pl

Placówki, w których szczególny nacisk kładziemy na intensywną pracę terapeutyczną. Dbamy o rozwój motoryczny, poznawczy, a także emocjonalno-społeczny dzieci. Główny cel to przygotowanie naszych małych podopiecznych do pełnego udziału oraz funkcjonowania w grupie integracyjnej lub placówce masowej. Ponieważ wiemy, że każde dziecko jest inne i różne są jego potrzeby, zawsze działamy indywidualnie zarówno w kwestii doboru programu terapeutycznego jak i doboru grupy.

Przyjmujemy również dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i oferujemy pomoc w jego uzyskaniu.

Nasze przedszkola ściśle współpracują z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi PROMITIS . Dzięki temu zapewniamy naszym podopiecznym możliwość konsultacji specjalistów różnych dziedzin.

przejdź na stronę przedszkola

Terapeutyczna szkoła podstawowa

www.autyzm-szkola.pl

Szkoła PROMITIS to niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w której kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną i przystosowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie.

Szkoła oferuje specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, dostosowanie realizacji programu do indywidualnych możliwości dziecka, kameralne, sprzyjające nauce klasy, każda prowadzona przez dwóch terapeutów – nauczycieli, bezpłatną terapię SI, logopedię, dogoterapię, trening słuchowy Johansena, a przede wszystkim ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko ma szansę być KIMŚ WAŻNYM i wyjątkowym.

Przyjmujemy dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, także w normie intelektualnej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późń. Zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Mazowiecki Kuratotor Oświaty.

przejdź na stronę szkoły

Niepubliczne poradnie

psychologiczno-pedagogiczne

www.centrum-terapii.pl

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra terapeutyczna. Oferujemy kompleksową pomoc ściśle współpracujących ze sobą specjalistów z różnych dziedzin. Nasi specjaliści codziennie z wielkim zaangażowaniem realizują jeden główny cel: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki ścisłej komunikacji między sobą są w stanie zapewnić kompleksową diagnozę i terapię. Bardzo ważne jest dla nas indywidualne podejście do każdego dziecka oraz objęcie wsparciem jego rodziny.

Nasza specjalność to kompleksowa terapia w takich dziedzinach, jak psychologia, psychiatria, logopedia, rehabilitacja, integracja sensoryczna, wszechstronna pomoc terapeutyczna dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Prowadzimy diagnozy kliniczne w kierunku zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Nasze diagnozy honorowane są przez publiczne poradnie orzekające.

W naszych placówkach można realizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

przejdź na stronę poradni