Misja i cele Fundacji PROMITIS


Misja i Cele

Autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata, lecz świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia jest wciąż stosunkowo niewielka. Największą trudnością jest nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie i instytucje pomocowe.

Fundacja PROMITIS powstała, by nieść wszechstronną i profesjonalną pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom, propagować kompleksowe podejście do terapii oraz szerzyć wiedzę na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

Autyzm to jeden z najpoważniejszych zdrowotnych problemów cywilizacyjnych świata, lecz świadomość społeczna dotycząca przyczyn, objawów i możliwości leczenia jest wciąż stosunkowo niewielka. Największą trudnością jest nieznajomość specyfiki problemów i potrzeb osób z autyzmem przez otoczenie i instytucje pomocowe.

Fundacja PROMITIS powstała, by nieść wszechstronną i profesjonalną pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom, propagować kompleksowe podejście do terapii oraz szerzyć wiedzę na temat całościowych zaburzeń rozwoju.

Nasze cele:

  • popularyzowanie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera;
  • tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym;
  • wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin;
  • wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera;
  • popularyzowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej;
  • propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera;
  • wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną dzieci;
  • zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom;
  • pomoc społeczna osobom z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

 

Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność edukacyjną i terapeutyczną oraz badania naukowe.