Krok po kroku – jak uzyskać pomoc

 

Krok po kroku – jak uzyskać pomoc

Rodzicu, jeśli niepokoi Cię, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo (w szczególności dziecko nie dąży do kontaktu z najbliższymi, nie rozwija mowy, bawi się samo), to:

 1. Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu lub skorzystaj z konsultacji psychologa.
 2. Jeśli nadal czujesz się zaniepokojony możesz skonsultować się z psychiatrą dziecięcym w ośrodku wielospecjalistycznym lub diagnostycznym (nie potrzebujesz skierowania).
 3. Możesz też zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy.
 4. Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera, zgłoś się do publicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej, która prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem.
 5. Zespoły orzekające powoływane przez dyrektorów Poradni wydają orzeczenia:
  • o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach (przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych i ogólnodostępnych),
  • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

oraz opinie:

  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 1. W przypadku długiego oczekiwania na diagnozę w placówce państwowej, możesz zdiagnozować dziecko w jednej z diagnozujących placówek niepublicznych.
 2. Jeżeli Twoje dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, to złóż podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania do dyrektora poradni, która ją wydała lub do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza lub do niepublicznego ośrodka realizującego zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz otrzymaną opinię.
 3. Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to złóż podanie do Wydziału/organu odpowiadającego za edukację w miejscu zamieszkania, dołącz 2 egzemplarze orzeczenia celem uzyskania skierowania do placówki oświatowej: integracyjnej, masowej, specjalnej – zgodnie z zaleceniami Zespołu Orzekającego lub zgłoś się do niepublicznej placówki terapeutycznej lub integracyjnej.