Hipoterapia i autyzm

Hipoterapia jest powszechnie znaną metodą wspomagającą nie tylko sprawność ruchową dziecka ale również emocjonalną i społeczną. Oparta jest na pracy dziecka ze specjalnie przygotowanym koniem, odbywającą się pod opieką odpowiednio przygotowanego terapeuty.

Dla dziecka z autyzmem, hipoterapia jest wspaniałą metodą wspomagająca i uzupełniającą.  Sesje terapeutyczne w tym przypadku to nie tylko tzw. gimnastyka lecznicza na grzbiecie konia, to wszystkie doświadczenia i przeżycia dziecka związane ze spotkaniem ze zwierzęciem.

Czasem hipoterapia dziecka z ASD odbywa się nawet bez wsiadania na konia, wymiar terapeutyczny ma już sam kontakt dziecka ze zwierzęciem. Już samo pogłaskanie go, nakarmienie, udział w czynnościach pielęgnacyjnych ma bardzo pozytywny wpływ na sferę emocjonalną i poznawczą dziecka.

Można powiedzieć, że dla dziecka autystycznego koń staje "łącznikiem" między jego wewnętrznym światem a światem zewnętrznym.


Jak hipoterapia poprawia funkcjonowanie dziecka z autyzmem?

- podnosi ogólną sprawność
- normalizuje napięcie mięśniowe
- poprawia koordynację i równowagę
- stymuluje i normalizuje czucie głębokie i powierzchniowe
- następuje wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego
- zwiększa poczucie własnej wartości
- stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych
- poprawia percepcję wzrokową i słuchową
- stymuluje uwagę, pamięć i mowę
- rozwija nowe umiejętności
- rozwija pozytywne relacji