Staż

Fundacja PROMITIS prowadzi nabór na roczny staż psychologiczny i pedagogiczny, przygotowujący do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych, dzieci z diagnozą autyzmu i Zespołem Aspergera. Na terenie miasta Warszawy posiadamy pięć punktów przedszkolnych i jedyną w Warszawie Niepubliczną Szkołę dla dzieci z autyzmem i ZA. Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, oraz logopedii. Podczas stażu zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne. Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@centrum-terapii.pl, w temacie wiadomości wpisując „STAŻ”.

Kontakt: rekrutacja@centrum-terapii.pl