Jak i gdzie diagnozować

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu stwierdzenie lub wykluczenie zaburzenia oraz określenie jego nasilenia.

W naszych placówkach przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment). Jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna.

W skład zespołu diagnostycznego wchodzą :

  lekarz psychiatra dzieci i młodzieży
  psycholog
  pedagog specjalny/logopeda


Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa i bardzo pracochłonna, ponieważ musi uwzględniać wszystkie sfery rozwoju dziecka. Dlatego tak bardzo  istotne jest, aby oceny diagnostycznej dokonywał zespół składający się ze specjalistów różnych specjalności.

Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się:

 • wywiad z rodzicami– pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić, jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka.

 • analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka – bardzo ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz  materiały video zawierające nagrania ukazujące funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, rówieśniczym oraz obrazujące niepokojące zachowania dziecka. W oparciu o nie, zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.

 • I obserwacja kierowana dziecka– jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania.

 • badanie lekarskie (psychiatryczne) – dalszym etapem jest spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.).

 • II obserwacja kierowana dziecka– to kolejne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, zazwyczaj odbywają się w połączeniu z diagnozą psychiatryczną.

 • uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków– na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.

 • przekazanie rozpoznania – podczas tego spotkania z rodzicami psycholog omawia wyniki obserwacji,  informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.


Zaobserwowałeś niepokojące objawy u swojego dziecka?

Nie czekaj, umów się na bezpłatną konsultację z psychologiem.
 

Warszawa

Wrocław

 

Podczas spotkania zostaniesz poinformowany o dalszych krokach. Jeśli uzyskasz zalecenie dalszej diagnozy, zostaniesz na nią zapisany.