Aktualności

7 lutego 2018

Komunikacja alternatywna

7 lutego 2018

Terapia integracji sensorycznej w autyźmie

7 lutego 2018

Hipoterapia i autyzm

7 lutego 2018

Wpływ dogoterapii na dziecko autystyczne

7 lutego 2018

Biofeedback w autyźmie

7 lutego 2018

Arteterapia a autyzm

25 stycznia 2018

Biofeedback

25 stycznia 2018

Terapia ręki

25 stycznia 2018

Program aktywności M.CH. Knill