Diagnoza – określenia i symbole

ICD-10 – klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania zawierająca podstawowe opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne przydatne do klasyfikowania zaburzeń psychicznych, z którymi styka się lekarz psychiatra w codziennej praktyce.

F84 - Całościowe zaburzenia rozwojowe :
  • F84.0 - Autyzm dziecięcy
  • F84.1 - Autyzm atypowy
  • F84.2 - Zespół Retta
  • F84.3 - Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
  • F84.4 - Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
  • F84.5 - Zespół Aspergera
  • F84.8 - Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
  • F84.9 - Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone
 
Zaburzenia semantyczno-pragmatyczne  - język poprawny gramatycznie, ale brak umiejętności używania go we właściwy społecznie sposób; jest to charakterystyczne dla osób z Zespołem Aspergera.

ADHD -  nadpobudliwość psychoruchowa.

Zaburzenie hiperkinetyczne - nadruchliwość połączona ze słaba koncentracją.

ADD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, słaba koncentracja połączona z nadpobudliwością.

Syndrom Tourett’a - osoba z tym zespołem ma wiele raptownych i mimowolnych ruchów oraz wydaje z siebie dźwięki, których nie może kontrolować.

Dyspraksja - zaburzenia koordynacji rozwojowej/ruchowej; specyficzna trudność w koordynowaniu ruchów.

DAMP - zaburzenia uwagi, koordynacji ruchowej oraz percepcji; określenie używane w przypadku, jeśli osoba ma kombinację zaburzeń w tych trzech obszarach.